Sự kiện của trường học
Tháng 4 ・Kì nhập học mùa xuân・Lễ ngắm hoa・Hoạt động kiến tập
Tháng 5 ・Khám sức khỏe ・Đại hội Bowling
Tháng 6 ・Kì thi vào đại học, cao đẳng cho du học sinh tại Nhật bản・Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản
Tháng 7 Làm đồ trang trí Tanabata, kỳ thi năng lực tiếng Nhật
Tháng 8 Nghỉ hè
Tháng 9 Kiểm tra cuối kỳ
Tháng 10 Bắt đầu khóa học mùa thu, lễ nhập học của học sinh mới,hướng dẫn cho người mới nhập học, đại hội bowling
Tháng 11 Nghiên cứu ở ngoài trường, kiểm tra sức khỏe, kỳ thi dành cho du học sinh lần 2
Tháng 12 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, tiệc giáng sinh.
Tháng 1 Trải nghiệm văn hóa Nhật Bản
Tháng 2 Cuộc thi diễn thuyết
Tháng 3 ・Kiểm tra cuối kì ・Lễ tốt nghiệp ・Kì nghỉ xuân
4月

入学式

オリエンテーション

お花見

校外研修

5月

健康診断

ボウリング大会


6月

日本文化体験(茶道)

第1回日本留学試験

7月

天神祭

【第1回】日本語能力試験


8月

夏休み

9月

期末テスト

大学入試


10月

秋学期スタート・新入生入学式

オリエンテーション

ボウリング大会

11月

秋の遠足

校外研修

健康診断

第2回日本留学試験


12月

【第2回】日本語能力試験

クリスマスパーティー

1月

日本文化体験


2月

スピーチコンテスト

節分(豆まき)

3月

期末テスト

卒業式

春休み

理事長
金 善南