Introduction

Đánh Giá Hoạt Động Cơ Quan Đào Tạo Tiếng Nhật - Thông Tin Mới Nhất( 6/2024 Thay Đổi)

Đánh Giá Hoạt Động Cơ Quan Đào Tạo Tiếng Nhật Tài Liệu Cụ Thể

Giấy Chứng Nhận

⇒Giấy Chứng Nhận
⇒Bản Thân Đánh Giá ・ Phiếu Đánh Giá(Mới nhất)
⇒「 Tiêu Chuẩn Thông Báo]」Bảng Ghi Tình Trạng Tuân Thủ Đánh giá
⇒Tổng Hợp Kết Quả Đánh Giá Hoạt Động Cơ Quan Đào Tạo Tiếng Nhật
⇒Trình độ tiếng Nhật đạt được của học sinh đã hoàn thành khóa học

Tên trường đại học cao đẳng của học sinh tốt nghiệp (tháng 6 năm 2024 đổi mới)

Học sinh tốt nghiệp tháng 3 năm 2024 Tên trường đại học cao đẳng

卒業生写真

大阪大学、立命館大学、流通科学大学、流通科学大学大学院、大阪経済法科大学、神戸医療未来大学、羽衣国際大学、愛知産業大学大学院、日本経済大学、東大阪大学短期大学、ECCコンピュータ専門学校、専門学校デジタル&ランゲージ秀林、関西経理専門学校、学校法人ホンダ学園ホンダ テクニカル カレッジ 関西、エール学園、日中文化芸術専門学校、奈良コンピュータ専門学校、専門学校福山国際外語学院、国際ビジネスデザイン専門学校、中央法律専門学校、中央美術学園、大阪コミュニティワーカー専門学校、NIPPONおもてなし専門学校、日本モータースポーツ専門学校大阪校、和歌山コンピュータ専門学校、大阪観光ビジネス学院、東京商科・法科学院専門学校、沖縄ホテル観光専門学校、駿台観光&外語ビジネス専門学校、アジア貢献ホスピタリティ専門学校、日本医療ビジネス大学校、専門学校インターナショナルスクールオブビジネス、日本工科大学校、東京福祉専門学校、日本国際工科専門学校、CAD製図専門学校、千葉モードビジネス専門学校、広島国際ビジネスカレッジ

卒業生写真 卒業生写真

Học sinh tốt nghiệp tháng 3 năm 2023 Tên trường đại học cao đẳng

卒業生写真

和歌山大学大学院、大阪教育大学、京都産業大学、日本経済大学、東大阪大学短期大学、ECCコンピュータ専門学校、修成建設専門学校、ホンダ テクニカル カレッジ関西、奈良コンピュータ専門学校、大阪観光ビジネス学院、国際ビジネスデザイン専門学校(大学等への進学者:12名、CEFRのA2相当以上のレベルの者:2名、在留資格への変更を許可された者:1名)

卒業生写真 卒業生写真 卒業生写真 卒業生写真

Học sinh tốt nghiệp tháng 3 năm 2022 Tên trường đại học cao đẳng

卒業生写真

Osaka Kyoiku University Kansai University Ryukoku University Kyoto Seika University Tezukayama University University of Marketing and Distribution Sciences Tokyo International University Japan University of Economics Japan-China College of Culture & ARTS AST College Nihon Riko Joho College

卒業生写真 卒業生写真 卒業生写真 卒業生写真

理事長
金 善南